Gå til hovedindhold

Dit barns udvikling og trivsel

Dit barns udvikling og trivsel er naturligvis altafgørende for os. Vi arbejder løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik

 • Læs op

Indhold

  Rammen for det pædagogiske arbejde

  Dagtilbuddets afdelinger skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i børneperspektivet. Det er det helt overordnede formål med dagtilbud, som det er formuleret i dagtilbudsloven.

  Ledere og personale læner sig i det daglige arbejde op ad den pædagogiske læreplan, som er udarbejdet af dagtilbuddet. Her skal det fremgå, hvordan det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet understøtter børns brede læring, herunder nysgerrighed, gåpåmod, selvværd og bevægelse, inden for og på tværs af følgende temaer:

  1) Alsidig personlig udvikling
  2) Social udvikling
  3) Kommunikation og sprog
  4) Krop, sanser og bevægelse
  5) Natur, udeliv og science
  6) Kultur, æstetik og fællesskab.

  Du finder vores nyeste pædagogiske læreplan nederst på siden.

  Du møder et stærkt, professionelt fællesskab

  Aarhus Kommune har de seneste år arbejdet med at styrke de professionelle fællesskaber i blandt andet daginstitutionerne (SLF er forkortelsen for 'Stærkere LæringsFællesskaber'. Der er kommet ekstra fokus på at udnytte værdien af samarbejde på tværs af professioner og leder- og medarbejderniveauer:
  Alle skal 
  lære sammen, af hinanden og med hinanden.

  Vi arbejder for at skabe mulighed for, at det enkelte barn ses og værdsættes

  Det betyder, at vi

  • forsøger at se børnene – ikke bedømme dem
  • støtter børns selvværd, bl.a. ved at hjælpe dem med at udtrykke, hvad de vil/ikke vil
  • tager børnenes initiativer, meninger og følelser alvorligt
  • respekterer barnets følelser og hjælper barnet til at udrykke sine følelser
  • viser, at det er OK at være ked af det, glad eller vred.

  Barnet føler sig trygt

  • Barn og forældre er godt informeret
  • Barnet gøres bekendt med institutionens rammer, rutiner m.m.
  • Barnet møder nærværende og engagerede voksne, der tager det alvorligt
  • Barnet møder voksne, der signalerer god tid og sender klare budskaber

  Børnene deltager i forskellige aktiviteter, som tilgodeser og støtter deres udvikling

  • Der er plads til forskellige former for leg og aktivitet 
  • Børnene deltager i kreative aktiviteter og værksteds-aktiviteter, hvor processen er et vigtigt element
  • Børnene deltager i motoriske aktiviteter
  • Vi tager på ture ud af huset
  • Vi viser børnene den naturlige verden (for eksempel årets gang, liv og død, vækst og forandringer)
  • Vi giver børnene kendskab til og erfaringer med forskellig mad (også tilberedt på bål)
  • Indretning af institutionen – både ude og inde – skal tilgodese børnenes udvikling og læringsstile i gode læringsmiljøer
  • Børnene lærer at tage hensyn til hinanden og til ting.

  Kort fortalt: Alt, hvad vi gør, skal understøtte, at:

  • alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer
  • fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse, opstår
  • alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden
  • alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber
  • alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på
  • alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 

  Vi øger børnenes sociale kompetencer

  Vi prioriterer den frie leg højt. Det er her, den sociale udvikling stimuleres, og venskaber opstår. Børnene øger hele tiden deres evner til at samarbejde og håndtere sociale spilleregler. De afprøver forskellige roller og bearbejder erfaringer og oplevelser. 

  ... og stimulerer deres sproglige udvikling

  Vi synger i grupper og til fællessamling, øver rytmer, læser, leger sanglege, drama, rim og remser med meget mere for at stimulere barnets sproglige udvikling. Vi snakker med børnene om alt det nære, der rører sig og sætter ord på, hvad vi gør.

  I samarbejde med jer forældre forsøger vi i dagtilbuddet på bedst mulig måde at nå dette mål. De fleste af vores afdelinger har tilvalgt det kommunale frokostmåltid, så børnene får mad i institutionen.

  Hvert andet år, i lige år, kan dagtilbuddene vælge, om tilbuddet om det kommunale frokostmåltid skal til- eller fravælges. I den forbindelse arbejder bestyrelsen i Skæring-Sølyst Dagtilbud med nogle fælles kravspecifikationer til eventuelle leverandører. Heri indgår blandt andet, at "maden skal bestå af alsidige, varierede og friske råvarer/fødevarer af høj kvalitet med færrest mulige tilsætningsstoffer og halv- og helfabrikata. Maden skal minimum være 60% økologisk."

  Du kan læse om hver enkelt afdelings tilbud på dens egen side.

  Herudover følger vi Aarhus Kommunes vejledning for mad og måltider i dagtilbud.

  Respekt for grænser

  I Aarhus Kommune forebygger og forsøger vi at håndtere sager om seksuelle overgreb mod et barn eller en ung bedst muligt. Vores ønske er, at alle kender deres rolle i og ansvar i forebyggelse af og håndteringen af mistanke om overgreb mod børn og unge. 

  Vejledning til forebyggelse

  Aarhus Kommune, Børn og Unge, har udarbejdet en detaljeret vejledning, som skal modvirke, at børn udsættes for overgreb i daginstitutionerne. Samtidig er der fastlagt en procedure for, hvordan en mistanke behandles. Du kan læse vejledningen her.

  Hotline og specialgruppe yder bistand

  Børn og Unge, Aarhus Kommune, har en hotline, tlf.: 2179 8888, som giver dig mulighed for at komme direkte i kontakt med forvaltningen i tilfælde af mistanke om overgreb på et barn i en af kommunens institutioner eller skoler. Hotline er åben kl. 9.00 – 15.00 på alle hverdage.

  Har du mistanke om eller kendskab til et barn, som udsættes for omsorgssvigt, overgreb eller på anden måde har brug for hjælp, skal du underrette kommunen. Du kan underrette anonymt. Du kan læse mere om underretning her.

  Børn og Unges specialgruppe kan du også skrive til på: Respekt@mbu.aarhus.dk. Gruppen består af medarbejdere med specialfaglig viden inden for sager om overgreb.

  Kontakt os, hvis du undrer dig

  Hvis du som forælder undrer dig over noget i dit dagtilbud, er det vigtigt, at du kontakter den pædagogiske leder. Har du behov for yderlige dialog, er du velkommen til at kontakte dagtilbudslederen.

  Aarhus Kommune fører tilsyn med vores og de øvrige dagtilbud i kommunen.

  Her kan du læse om vores særlige opmærksomhedspunkter i tilsynet indtil videre 2022. Du kan også læse, hvordan vi arbejder med opmærksomhedspunkterne i tilsynet frem mod det nye uvildige tilsyn fra 2023. Tilsynsrapporterne kan du se på den enkelte afdelings hjemmeside.

   

  Sidst opdateret: 27. august 2021