Skærgården holder til i en lys og venlig bygning fra 2007. Institutionen ligger i et villakvarter i Skæring. Legepladsen er opdelt mellem vuggestue og børnehave og inddelt i forskellige legezoner.

Institutionen er normeret til 40 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn. Børnehaven er funktionsopdelt, og vuggestuen er opdelt i 2 stuer. Vi er 8 pædagoger og 4 pædagogmedhjælpere ansat.

Hver vuggestuegruppe har en stue med faste voksne, som skaber en tryg ramme om dagligdagen. I børnehaven er børnene tilknyttet en fast gruppe med faste voksne; børnene bruger dog alle rum. 

Tryghed er en vigtig del af Skærgården

Du og de andre forældre skal være trygge ved at aflevere jeres børn og trygge ved, at medarbejderne er engagerede og har en faglig viden, som de bruger, når det tilrettelægger dagligdagen, hvor både leg og læring er vigtig.

Børnene skal være trygge ved personalet, de andre børn, de aktiviteter og oplevelser, som de skal være en del af.

Et godt samarbejde mellem forældre og personale er en forudsætning for, at børnene trives i institutionen.

Har forældre en særlig viden, inddrager vi også gerne den - vi har f.eks. inddraget forældre med særlig viden om dyr og natur.

I vuggestuen er det dagsformen hos børnene, vi tager udgangspunkt i, når aktiviteterne afvikles. I børnehaven bliver børnene inddragegt og får mulighed for at komme med forslag og ønsker til aktiviteter.

Skærgården kendetegnes af:

  • Respekt for, at børnene er forældrenes, og at vi skal være i dialog med forældrene for at gøre det bedste i forhold til børnenes udvikling og læring. Vi prøver at være åbne og ikke drage forhastede slutninger – og øver os i at tage hinandens/den andens perspektiv både i forhold til kolleger, forældre og børn
  • En god atmosfære. Vi vil rigtig gerne have en institution, hvor der er en ”god tone,” hvor alle gør deres bedste, og hvor det er tilladt at bede om hjælp. Man skal mærke en god stemning, når man kommer ind i vores afdeling – vi vil gerne have, den fremtræder ”pæn,” så alle er med til at rydde op, holde orden og passe på vores ting og omgivelser
  • Et fagligt engageret personale med god social kapital. Medarbejderne er glade, engagerede og gode til at hjælpe hinanden, give hinanden faglig sparring. Nogle er rigtig gode til at komme med faglige teoretiske input, andre er rigtig gode til at finde på aktiviteter – styrken ligger i den måde, vi bringer forskellighederne sammen på. Vi arbejder på at blive bedre til at give hinanden feedback på det, der lige sker i dagligdagen.

Skærgården har så få regler som muligt, men skal vi fremhæve nogle af vores regler for samvær, er det nedenstående:

  • I Skærgården hilser vi på alle, som kommer ind i vores hus. Det er vigtigt, at alle føler sig set og velkomne
  • I Skærgården kender personalet navnene på alle børn i institutionen, og vi synes, at det er en god idé, at forældre kender navnene på de børn, som går på deres barns stue
  • I Skærgården har vi tillid til, at alle (børn, personale og forældre) gør sig umage
  • I Skærgården er både voksne og børnene på øvebane. Det vil sige, at det er ok at lave fejl

Her får du et lille kig indenfor og udenfor i den integrerede institution Skærgården

 

I børnehaven aldersopdeler vi børnene og laver mindre grupper, hvor der er plads til fordybelse. I vuggestuen arbejder vi også på tværs, og børnene deles i mindre grupper om formiddagen

Dagens aktiviteter

Morgen kl. 6.30 til kl. 8.00
De to vuggestuegrupper er sammen indtil klokken 8.00 hvorefter de går på hver deres stue. Børnehavebørnene er enten på legepladsen eller stuerne – hvor de går i gang med at lege eller lave aktiviteter (tegne, modellervoks, puslespil mv.) leger indtil klokken 9.00.

Kl. 8.00
Vuggestuen fordeler sig på begge stuer, hvor de leger indtil saling kl. 9.00

Kl. 9.00
Morgensamling i både vuggestue og børnehave, hvor børnene får et stykke frugt, inden formiddagens aktiviteter går i gang

Kl. 9.30

Formiddagens aktiviteter går i gang. Vuggestuen er på legepladsen, går tur i nærområdet eller laver aktiviteter indendørs. Børnehaven har et ugeskema med tur, sang og musik, højtlæsning, krop og bevægelse, kreative aktiviteter mv.

Kl. 10.30
Vuggestuen spiser frokost, hvorefter børnene puttes for at sove til middag.
I børnehaven spiser børnene kl. 11.00, hvorefter de kommer ud at lege på legepladsen

Kl. 14.00
Eftermiddagsmad og herefter leg m.v., indtil børnene blive hentet.

Traditioner

Januar
Vi håber på høj blå himmel og sne, så vi kan komme ud at kælke

Februar
Fastelavn, hvor vi holder fest, slår katten af tønden, og alle er klædt ud 

Marts - april
Vi fejrer påske med påskepynt, påskeæg, og ofte er vi til påskegudstjeneste i Skæring Kirke  

Maj og juni
De kommende skolebørn besøger skolen, vi nyder det gode vejr og tager en hel dag i Mindelunden. I slutningen af juni holder vi sommerfest

August - oktober
Efter sommerferien, hvor vi har sagt farvel til skolebørnene, kommer en god lang periode hvor der er tid til fordybelse i aktiviteter mv.
Uge 42 er skolernes efterårsferie.

November
Vi holder bedsteforældredag, hvor børnehavebørnenes bedsteforældre kommer og laver julepynt til decembers juletræ

December
Vi juler, får besøg af teater, vi holder julefrokost og julefest og tager ofte til julegudstjeneste

Dagtilbudsbestyrelsen bestemmer principperne for madordningen og anden kost, og kommunen styrer godkendelsen af leverandører

Måltidet fylder meget i vores hverdag, og derfor ser vi det som en stor og vigtig del af det pædagogiske arbejde. Vi ønsker, at børnene får et positivt og naturligt forhold til at spise, og at de oplever at være en del af et fællesskab omkring måltidet.

Børnene får to måltider om dagen

Alle børn har en frugtmadpakke med, som børnene tilbydes kl. 9.
Den kan bestå af en klap-sammen.mad og et stykke frugt.

Frokost - vi får mad fra The Cantina - læs mere her

Alle børn skal have en madpakke med til ”eftermiddagsmad,” som de får omkring kl. 14.00.

Forældrene stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om børnene skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Her finder du rapporten fra den seneste forældretilfredsheds-undersøgelse i afdelingen

Læs, hvad andre forældre synes om Skærgården 

Rapporten her er fra Skærgården - den sidste kommunale forældretilfredshedsundersøgelse i Aarhus Kommune. Den blev foretaget i 2017.

Byrådet i Aarhus Kommune besluttede i 2019 at afskaffe de kommunale forældretilfredsheds-undersøgelser, som hidtil havde været gennemført hvert andet år. Man erstatter dem i første omgang med de landsdækkende brugertilfredsheds-undersøgelser, som Social- og Indenrigsministeriet gennemfører i perioden 2019-2022.

Undersøgelserne på dagtilbudsområdet bliver efter alt at dømme gennemført i foråret 2021. De foretages på institutionsniveau, og resultaterne offentliggøres.  

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed. 

I bestyrelsen får du indflydelse på hele dagtilbuddet. Klik på linket herunder og se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns trivsel og positive udvikling er naturligvis det allervigtigste for os

Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Klik på linket herunder og læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

Fra efteråret 2023 bliver der hvert år lavet et uvildigt tilsyn i alle afdelinger. Tilsynet skal sikre kvalitet for alle børn i dagtilbud - ved at skabe ensartede rammer, systematisk tilgang og gøre roller og ansvar tydeligere. Du kan læse vores rapporter herunder