Gå til hovedindhold

Den integrerede institution Skæringhus

Velkommen til Skæringhus
Som integreret institution er vi med til at skabe trygge rammer for børnene i årene inden skolestart - og gode betingelser for, at der knyttes stærke bånd børnene imellem. Dit barn kan blive hos os, til det skal i børnehaveklasse. Det skaber tryghed

 • Læs op

Indhold

  Skæringhus er en institution fra 70’erne, som gennem tiden har gennemgået flere renoveringer. Vi bor i et opvokset villakvarter i Skæring. Legepladsen er indrettet som grønt område med forskellige indretninger.

  Institutionen er normeret til 60 børnehavebørn og 36 vuggestuebørn. Ud over den pædagogiske leder er der ansat 10 pædagoger, 4 pædagogiske assistenter og 3 medhjælpere. I køkkenet har vi en medarbejder på 20 timer.  

  Huset er delt op i vuggestue og børnehave med hver sin legeplads. 

  I vuggestuen arbejder vi stueopdelt, og i dagligdagen vægter vi at skabe nære og trygge relationer, læring og leg. Vi arrangerer og planlægger aktiviteter på tværs af stuerne, ligesom det pædagogiske personale hjælper hinanden i ydertimerne.

  I børnehaven arbejder vi mere funktionsopdelt. Rummene har hver deres funktion, hvor børnene kan fordele sig efter den aktivitet, de har lyst til at være i. I rummene er der voksne, der kan hjælpe og bistå børnene i deres aktiviteter og lege. I formiddagstimerne opdeles børnene i aldersopdelte grupper med faste voksne, der planlægger aktiviteterne.

  Grupper efter alder og behov

  For at imødegå de enkelte aldersgruppers særlige behov er børnene fordelt i to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. I vuggestuen har vi desuden valgt at lave en gruppe for de ældste vuggestuebørn, så de "store" vuggestuebørn på 2,5 til 3,5 år har mere plads til leg og udvikling og mere alderssvarende tilbud. Fokus for den gruppe er en tryg overgang til børnehaven. Samtidig skaber det lidt mere ro og tryghed på gulvet for de yngste vuggestuebørn.

  Det er vigtigt for os, at vi er i stadig udvikling...

  ... og har engagerede medarbejderne med en høj faglighed. Høj faglighed kommer f.eks. til udtryk ved klar og tydelig kommunikation til jer forældre. Vi kommunikerer ud og sætter ord på pædagogiske overvejelser og begrundelser i forhold til vores praksis.

  Nærværende voksne skaber tryghed

  Omsorg og tryghed er nøgleord hos os. Børnene skal have en god og tryg start på livet. At føle sig tryg handler også om at blive set og forstået som det lille menneske, man er. Det kræver nærværende voksne og tid og plads til fordybelse.

  Anerkendende kommunikation

  Den anerkendende og inkluderende tilgang er vores pædagogiske fundament, og vi vil den åbne og anerkendende kommunikation. Vi er bevidste om den betydning, vi har som rollemodeller for jeres børn. Vi er opmærksomme på og arbejder på, at alle børn er en del af børnefællesskabet.

  Selvhjulpenhed

  Vi arbejder hver dag med børnenes selvhjulpenhed. Det gør vi ikke blot for at frigive pædagogtid, men fordi selvhjulpenhed øger barnets motivation til at lære mere og hjælpe andre.

  Få, men meget vigtige regler:

  • Vi hilser på alle, der kommer i vores hus
  • Vi siger goddag og farvel til hinanden
  • Vi taler pænt til og om hinanden
  Forrige Næste

  Dagens aktiviteter

  Om formiddagen har vi samling og aktiviteter i aldersopdelte grupper, mens der om eftermiddagen er mere fri leg og aktiviteter for alle. I ydertimerne hjælper vi hinanden, og dørene er åbne mellem stuerne. Vi planlægger aktiviteter i huset efter et overordnet aktivitetshjul, så vi opfylder den pædagogiske læreplan i løbet af året. 

  Kl. 6.30 åbner vi med mulighed for morgenmad (havregryn med mælk) indtil kl. 7.30. Vi er i fællesrummet, og der er altid to medarbejdere - én fra henholdsvis vuggestue og børnehave

  Kl. 7.30 cirka går vuggestuebørnene ind på deres stuer. I fællesrummet sættes lege ved mindre aktivitetsborde for børnehavebørnene i gang, mens personalet modtager de sidstmødte børn

  Vuggestuen
  Kl. 9.00 spiser vi frugt og holder samling med sange, lege m.m. Derefter er vi på legepladsen eller alternativt i gang med andre aktiviteter

  Kl. 11.00 spiser vi frokost, og derefter er det tid til en middagslur. De helt små børn følger deres egen soverytme.

  Eftermiddagen går med, at børnene vågner, får deres eftermiddagsmad og bliver hentet.

  Børnehaven
  Kl. 9.00 starter vi dagen i børnehaven med samling i aldersopdelte grupper. Derefter er der forskellige planlagte eller spontane aktiviteter, ture ud af huset, leg inde eller på legepladsen m.m. Fredag er der båldag for alle

  Kl. 11.00 spiser vi frokost og går herefter på legepladsen

  Kl. 14.00 spiser vi eftermiddagsmad, og derefter er der fri leg inde eller ude

  Kl. 16.00 mødes de resterende børn fra vuggestuen og børnehaven i fællesrummet eller om sommeren på legepladsen

  Kl. 17.00 lukker institutionen (fredag kl. 16.30)

  Traditioner  

  Vi værner om traditionerne. Vi mener, at de er med til at skabe vores historie, kultur og identitet samt give børnene en fornemmelse af årets gang. Samtidig har vores fælles arrangementer også betydning for fællesskabsfølelsen - følelsen af at være en del af en sammenhæng. Noget af det, vi fejrer, er: 

  Februar        
  Fastelavnsfest, 
  hvor vi slår katten af tønden.

  Maj               
  Bedsteforældredag, hvor børnene sammen med deres bedsteforældre deltager i hyggelige aktiviteter.

  Juni              
  Sommerfest, hvor forældre og søskende er inviteret til fællesspisning. Her siger vi samtidig farvel til de børn, der skal begynde i skole.

  December
  Hele institutionen henter juletræ. Juletræet pyntes og står tændt i fællesrummet. 
  Vi holder Lucia-arrangement, og den sidste dag inden ferien danser vi om juletræet.

  Børnene tilbydes fire måltider i løbet af dagen:

  • Morgenmad: For de børn, der ikke har fået morgenmad hjemmefra
  • Formiddagssnack: Frugt eller brød, som medbringes hjemmefra
  • Frokosten får vi fra MONAS
  • Eftermiddagsmad: Sund madpakke medbragt hjemmefra, som børnene får om eftermiddagen.

  I vuggestuen skal børnene have to madpakker med: Én til om formiddagen og én til om eftermiddagen. 

  Forældrene stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om børnene skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du god mulighed for at få indflydelse på dit barns hverdag - og stort indblik i, hvordan hverdagen fungerer.  Vi holder forældrerådsmøde minimum fem gange om året.

  I bestyrelsen får du indflydelse og indblik i dagtilbuddet som helhed. 

  Læs om arbejdet i forældreråd og bestyrelser her.

  Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Klik på linket og læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  I 2023 begyndte Aarhus Kommune med at foretage uvildige tilsyn i alle afdelinger - en gang årligt.
  Tilsynet skal sikre kvalitet for alle børn i dagtilbud - ved at skabe ensartede rammer, systematisk tilgang og gøre roller og ansvar tydeligere. Du kan læse vores rapporter herunder.

   

  Sidst opdateret: 30. august 2021