Gå til hovedindhold

Vuggestuen Brohaven

Velkommen til Brohaven
I Brohaven vægter vi fællesskabet højt. Fællesskaber skaber tryghed og udfoldelsesmuligheder, hvad enten man er barn, forælder eller pædagog

 • Læs op

Indhold

  Vuggestuen Brohaven ligger i et boligforeningsområde med små legepladser og grønne områder. Legepladserne er inspirerende læringsrum, der udfordrer både krop og fantasi, og hvor naturen er omdrejningspunktet.

  Huset er opdelt i 3 stuer. Der er 12 faste medarbejdere ansat, fordelt på 6 pædagoger og 6 medhjælpere.

  Det er vigtigt for os, at:

  • Være nærværende voksne
  • Tilbyde et trygt og godt læringsmiljø
  • Der er plads til udvikling på alle niveauer
  • HaveFokus på selvhjulpethed
  • Give plads til leg og udvikling
  • Have høj faglighed og refleksion
  • Have en god dialog mellem personale og forældre (samskabelse)
  • Der altid er plads til samtale
  • Lege- og læringsmiljøerne er med til at udvikle og danne det enkelte barn og understøtte børnefællesskaber
  • De børn, vi sender videre til børnehave, er så selvstændige og robuste som muligt

  Vi er gode til at:

  • Skabe det gode forældresamarbejde. Inddrage dig i hverdagen (Samskabelse)
  • Se børnene og deres forskelligheder
  • Skabe den gode voksen-barn relation
  • Få børnene til at føle sig som en del af et større fællesskab
  • Have fokus på mindre grupper og den gode barn-barn relation
  • Følge børnenes spor og give indflydelse og medbestemmelse i egen hverdag
  • Tage afsæt i børnenes nærmeste udviklingszone
  • Se os som et fælles hus, der kan trække på alle personalers forskellige kompetencer
  • Være fleksible og arbejde på tværs af huset
  • Have fokus på overgange - både hjemmefra til vuggestue og vuggestue til børnehave
  • Sikre kendte voksne omkring børnene. Vi bruger tidligere medhjælpere som vikarer.

  Vi udvikler på

  • Vi udvikler på læringsmiljøerne, så vi skaber flere muligheder for rum til leg.
  Forrige Næste

  Aktiviteter

  Hver tirsdag og torsdag er børnene inddelt i grupper efter alder. I grupperne mødes børnene kl. 9.00 - 12.00. Samling og aktiviteter er målrettet de enkelte aldersgrupper.

  Storbørnsgruppen er børn i alderen ca. 2½ - 3 år.
  Overskriften for denne gruppe er børnehaveparathed. Børnene bliver bevidst om de mange ting, de selv kan. De danner sociale relationer på tværs af stuerne, øver sig i at vente på hinanden, hjælpe hinanden og holde koncentrationen.  

  Mellemgruppen er børn i alderen ca. 1½ - 2½ år.
  I denne gruppe arbejder vi meget med motorik. Vi maler, laver gymnastik, går ture i området. Til samling handler det meget om sprogstimulering med sprogkasser, bøger og rim og remser.

  Småbørnsgruppen er børn i alderen ½ - 1½ år.
  Ud over at der selvfølgelig spises og puttes børn i løbet af en formiddag, så er der masser af plads til at øve sig i det, der ligger for rent udviklingsmæssigt. Hvis et barn nu lige har lært at kravle op på det lille bord eller lært at stå på de små stole, så øves det i flere dage. Den store fordel er, at der er plads og mulighed for at udfolde sig, uden at de store børn tager styringen.

  De øvrige dage foregår aktiviteterne på stuerne, hvor vi i planlægningen tager udgangspunkt i månedens tema og ugens ord. Vi tilpasser aktiviteterne efter børnenes nærmeste udviklingszone. Dagen er også fyldt med spontane aktiviteter. 

  Vi benytter meget vores legepladser i nærmiljøet over hele dagen.

  Dagens aktiviteter

  Kl. 6.30 - 8.00
  Vi modtager børnene på rød stue. De har mulighed for at få morgenmad indtil kl. 7.15

  Kl. 8.00 - 9.00
  Vi går på stuerne, hvor vi fortsat modtager børn, og hvor børnene leger

  Kl. 9.00 - 9.30
  Vi holder samling og får et glas vand og en bid brød. Vi snakker med børnene om dagens aktiviteter, og vi synger sammen

  Kl. 9.30 - 10.30
  Aktiviteter - leg på stuen og på legepladsen

  Kl. 10.30 - 11.00
  Vi spiser frokost

  Kl. 11.00 - 12.00
  Børnene leger og bliver gjort klar til at sove til middag

  Kl. 12.00 - 14.00
  Børnene sover. De små i liggehallen eller ude, de store på madrasser på grøn stue. De børn, der ikke sover, leger på rød stue eller på legepladsen

  Kl. 14.00 - 14.30
  Vi spiser madpakker og drikker mælk til

  Kl. 14.30 - 16.00
  Børnene leger for det meste på legepladsen - ellers på stuerne

  Kl. 16.00 - 17.00
  Vi samles på grøn stue, hvor der bliver serveret lidt frugt og vand, inden de sidste børn går hjem

  De mindste (under 1 år) følger deres egen rytme mht. sove- og spisetider.
  De har hver et lille hæfte, hvor personalet noterer sove- og spisetider, og hvordan dagen i øvrigt er gået. Ligeledes kan forældre notere, hvordan natten og morgenen er forløbet. 

  Vi har forældrevalgt frokostordning.
  Frokosten får vi fra MONAS

  Frokostordningen består af rugbrød og pålægsfade tre dage om ugen og varm mad to dage om ugen. Børnene har madpakke med til eftermiddagsmåltidet.

  For os er det vigtigt, at vi guider børnene til at have en god spisekultur. Vi har ikke en ”nul sukker”-politik, men serverer ikke sukkerholdige ting til fødselsdage m.m. Det er vigtigt for os, at du som forælder selv har styr på, hvor meget dit barn tilbydes af sukker.

  Vi drikker vand til maden bortset fra eftermiddagsmaden, som vi drikker mælk til.

  Forældrene stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om børnene skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du god mulighed for at få indflydelse på dit barns hverdag - og stort indblik i, hvordan hverdagen fungerer.  Vi holder forældrerådsmøde minimum fem gange om året.

  I bestyrelsen får du indflydelse og indblik i dagtilbuddet som helhed. 

  Læs om arbejdet i forældreråd og bestyrelser her.

  Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Klik på linket og læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  I 2023 begyndte Aarhus Kommune med at foretage uvildige tilsyn i alle afdelinger - en gang årligt.
  Tilsynet skal sikre kvalitet for alle børn i dagtilbud - ved at skabe ensartede rammer, systematisk tilgang og gøre roller og ansvar tydeligere. Du kan læse vores rapporter herunder.

   

  Sidst opdateret: 30. august 2021