Børnehaven Labyrinten er beliggende i et bolig- og forretningsområde tæt ved vandet. Legepladsen er nyrenoveret og indrettet med spændende muligheder.

Institutionen er normeret til 60 børnehavebørn. Der er 6 pædagoger, 3 pædagogmedhjælpere, en fleksjobber i køkkenet og en pædagogisk leder. Derudover har vi pædagogstuderende i praktik to gange syv uger om året.

Huset er opdelt med 3 børnehavegrupper på 3 aldersintegrerede stuer med 2 pædagoger og en medhjælper som er ansvarlige for børnenes trivsel, dannelse udvikling og læring. En dag om ugen har vi aldersopdelte aktiviteter.

Børn er forskellige – og derfor behandler vi dem også forskelligt:

 • Vi møder barnet, hvor det er, og anerkender barnets personlighed.
 • Vi tilgodeser lege og aktiviteter i små grupper.
 • Også i personalegruppen er der plads til forskelligheder – vi er åbne over for, at ting kan gøres på forskellige måder.

Vi behandler hinanden med værdighed, respekt og tillid:

 • Det gælder, når vi taler, og når vi agerer.
 • Vi skaber samhørighed og gode venskaber. 
 • Vi lytter til de ideer, børn og forældre kommer med, og får dem i spil i hverdagen.

Vi er et fællesskab:

 • Vi er trygge ved hinanden; børn, forældre og personale.
 • Vi har en årsplan med faste begivenheder, højtider og traditioner, som vi værner om.
 • Vi har retningslinjer for kost, fødselsdage, opstart m.m. Vi har en forventning om, at alle bakker op – også selv om man måske er uenig.
 • Vi forventer, at alle støtter op om børnefællesskaber og samarbejder om, at alle børn og forældre inkluderes.
 • Vi planlægger målrettede aktiviteter i grupperne, på stuerne og for de børn, der har et særligt behov.

Vi vil, at alle børn skal være robuste børn:

 • Børn skal være selvhjulpne og kunne tænke kreativt. Det kræver, at de voksne omkring dem er robuste og rummelige.
 • Børnene får lejlighed til at øve sig i at være selvhjulpne i forhold til toiletbesøg, selv at tage tøj af og på, selv tage mad på tallerkenen og spise med kniv og gaffel.
 • Børnene bliver støttet i at være psykisk robuste. Fx støttes barnet i at sige farvel til sine forældre og være okay med situationen. Og i, at de kan rumme at være i en konflikt og nogle gange sige ”skidt pyt.”
 • Vi er der altid som backup og til at guide, når der opstår en konflikt. Det er ok at være uenig og ked af det.
 • Vi bryder ikke nødvendigvis ind i alle konflikter, hvis vi ser, der foregår en konstruktiv konfliktløsning børnene imellem. Men vi er klar til at træde til for at guide til en vindende løsning for alle parter.
 • Hos os kan man øve sig i at være omstillingsparat, for tingene bliver ikke altid som planlagt.
 • Der er mulighed for at udfolde sig motorisk og blive fysisk robust.

Her får du et lille kig indenfor og udenfor i børnehaven Labyrinten.

 

En gang om ugen har vi aldersopdelte aktiviteter for at tilgodese børnenes udviklingstrin.

Dagsrytme

Kl. 6.30:
Børnehaven åbnes af en pædagog eller en medhjælper. (Kl. 6.30 – 8.00 opholder børnene sig på Stjernestuen)

Kl. 7.30:
En pædagog/medhjælper møder, der er nu to personaler i huset.

Kl. 8.00:
En pædagog/medhjælper mere møder ind, personalet fordeler sig i på hver deres stue sammen med børnene.

Kl. 9.00:
Resten af personalet møder ind. (Efter behov møder der også personale ind kl. 8.30.)

Kl. 9.10:
Der er samling på stuerne og derefter frugt.

Kl. 9.30:
Aktiviteter sættes i gang. Alt efter formålet med aktiviteterne forgår de på tværs af stue/alder eller stue-/aldersopdelt.

Kl. 11.15:
Vi spiser frokost.

Kl. 12.00:
Alle børn er på legepladsen uanset vejret.

Kl. 13.30 – 15:
Eftermiddagsmadpakken spises. Alt efter vejr og vind er vi inde eller ude resten af dagen.

Kl. 17.00:
Børnehaven lukker, dog kl. 16.30 om fredagen.

I forbindelse med dagsrytmen er der forbundet rutiner til fx samling, frugtspisning, frokost osv. Nogle af rutinerne er fælles i huset, andre er organiseret stuevis. Fx under samling, hvor børnene på Månestuen sidder, som man gør ved en amfiscene, hvor de på Stjernestuen sidder i rundkreds.

Aktiviteter:

Vi arbejder ud fra temaer, som varer to måneder ad gangen. Temaerne kan fx være nordisk mytologi, natur, science eller eventyr. Vi udarbejder aktiviteter, der udvider børnenes horisont i forhold til temaet og den pædagogiske læreplan. Nogle aktiviteter tilrettelægges stuevis, aldersopdelt, andre på tværs af stuerne og alder.

Traditioner

Februar:
Fastelavnsfest.

April:
Den 1. april fejrer vi børnehavens fødselsdag.

Maj:
Udeuge for hele børnehaven.

Juni:
Kometerne (de kommende skolebørn) holder afslutning for de andre børn i børnehaven.

Sommerfest for hele børnehaven med forældre, hvor Kometerne får overrakt blå bog.

September:
Udeuge for hele børnehaven.

December:
Først i december har vi julehygge med forældre.
12. december er vi til julegudstjeneste i Egå Kirke.
13. december holder vi julefrokost, og Kometerne (de kommende skolebørn) går Luciaoptog.

Dagtilbudsbestyrelsen bestemmer principperne for madordningen samt “øvrig kost,” og kommunen styrer godkendelsen af leverandører.

Vi ser det som én af vore pædagogiske opgaver, at vi i samarbejde med dig som forælder, lærer børnene sunde og gode kostvaner. Vi er derfor jævnligt i dialog med forældrerådet om vores kostpolitik.

Morgenmad

Børnene forventes at have spist morgenmad hjemmefra. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, bedes du give dit barn mad med.

Frokost

Monas leverer vores middagsmad. Vi får varm mad to gange om ugen, og ellers er det rugbrød, pålægsfade og årstidens grønt. Du finder finde det ugentlige menukort her.

Formiddag

Børnene medbringer selv frugt eller groft brød, som de spiser efter samling.

Eftermiddag

Alle børn skal have en madpakke med, som spises om eftermiddagen. Den skal bestå af frugt, grønt og fiberholdigt brød. Vi vil gerne, at madpakken er sund, grov og enkel, da den skal bidrage til et stabilt blodsukker hos børnene, så kroppen har energi til resten af eftermiddagen.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om børnene skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Her finder du rapporten fra den seneste forældretilfredsheds-undersøgelse i afdelingen.

Læs hvad andre forældre synes om børnehaven Labyrinten

Denne rapport fra børnehaven Labyrinten er fra den sidste kommunale forældretilfredshedsundersøgelse i Aarhus Kommune. Den blev foretaget i 2017.

Byrådet i Aarhus Kommune besluttede i 2019 at afskaffe de kommunale forældretilfredsheds-undersøgelser, som hidtil havde været gennemført hvert andet år. Man erstatter dem i første omgang med de landsdækkende brugertilfredsheds-undersøgelser, som Social- og Indenrigsministeriet gennemfører i perioden 2019-2022.

Undersøgelserne på dagtilbudsområdet bliver efter alt at dømme gennemført i foråret 2021. De foretages på institutionsniveau, og resultaterne offentliggøres.  

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed. Vi holder forældrerådsmøde minimum fem gange om året.

Medlemmer af forældrerådet

 • Christina Friang Vangsgaard
 • Anita Sharma
 • Christina Horn Kristensen
 • Louise Lucassen
 • Maria Louise Wendelbo Tonsgaard
 • Jesper Bach Madsen – personale
 • Gyrithe Rokkjær - leder

I bestyrelsen får du indflydelse på hele dagtilbuddet. Klik på linket herunder og se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns trivsel og positive udvikling er naturligvis det allervigtigste for os.

Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Klik på linket herunder og læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.