Annekæret er en ældre bygning, centralt beliggende tæt ved Skæring Skole. Legepladsen er godt opvokset og indbyder til spændende lege.

Børnehaven er opdelt i 3 aldersgrupper, og vuggestuen er én gruppe. Institutionen er normeret til 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Vi er 6 pædagoger og 3 medhjælpere ansat.

Børnehavegrupperne er inddelt i "Guldfiskene," de yngste og mellemste (3-5 årige) og "Græsrødderne," de ældste og kommende skolebørn (5-6 årige). Vuggestuebørnene har deres base i grupperummet "Ællingerne."

Vi ønsker at være et helt hus, hvor døren er åben mellem børnehave og vuggestue - og som laver fælles aktiviteter, så vidt det er muligt. Børnene er ofte sammen på tværs af huset og på vores fælles legeplads.

Huset er funktionsopdelt, hvilket vil sige, at det er delt op i rum, der har hver sin funktion. Alrummet med køkkenet er husets hjerte og der, hvor vi starter dagen. Der er forskellige spil og farver, bøger, legoklodser og andet legetøj, børnene kan sidde med. Vi har desuden et værksted, hvor børnene laver kreative aktiviteter, et grupperum med spil og plads til dans og teater.

Vi lægger vægt på venskaber

Vi støtter børnene i at skabe og bevare venskaber, og vi holder godt øje med, om der er nogen, som har svært ved det. Vi gør en indsats for, at barnet skal få venner f.eks. ved at tage en mindre gruppe på tur. Vi har også en ”legeliste”, hvor telefonnumrene på jer forældre findes - hvis børnene ønsker at lege sammen efter børnehaven.

God kommunikation er vigtig for os

Vi sætter ord på vores pædagogiske overvejelser og begrundelser i forhold til vores praksis og kommunikerer dem ud til jer - åbent, klart og tydeligt.

Vi har tre leveregler, som er med til at gøre vores hus til et rart sted at være:

 • Vi hilser på alle, der kommer i vores hus
 • Vi siger goddag og farvel til hinanden
 • Vi taler pænt til og om hinanden

Her får du et lille kig indenfor og udenfor i den integrerede institution Annekæret

 

Vi er meget ude, men børnene har også mulighed for at udfolde sig motorisk indendørs, for eksempel i puderummet

Dagens aktiviteter

Om formiddagen laver vi forskellige aktiviteter, som støtter og stimulerer børnenes udvikling.  

 • Vi prioriterer legen højt, da det blandt andet er gennem leg, børnene afprøver sig selv i forhold til andre, og hvor deres sociale udvikling stimuleres, og venskaber opstår. De øger hele tiden deres evner til at samarbejde og håndtere sociale spilleregler. De kan afprøve forskellige roller og bearbejde erfaringer og oplevelser 
 • Vi synger, læser, leger sanglege, rim og remser m.m. for at stimulere barnets sproglige udvikling. Vi har en sproggruppe for de børn, der har brug for lidt ekstra stimulering. De samles en gang ugentlig, hvor de spiller spil, laver bordteater, rimer, læser m.m. i en lille gruppe med plads til nærvær og fordybelse
 • Vi prioriterer udeliv højt og bruger vores legeplads meget. Børnene leger i sandkassen, cykler, smager på ribsene, gynger, spiller bold og meget mere. Vi har båldag en gang ugentlig, hvor vi af og til laver noget spiseligt, f.eks. popcorn. Endvidere bruger vi vores nærmiljø, går ture til stranden eller legepladsen Lykkegården eller tager længere busture til f.eks. Mindelunden, Aarhus m.m. Grupperne har hver en turdag i løbet af ugen
 • Vi syr, tegner, klipper og klistrer, maler, laver saltdej og modellérvoks, bager boller og meget mere.

Traditioner

 • Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest med tøndeslagning, og børnene må meget gerne komme udklædt

 • Påske: Inden påske går vi som regel til påskearrangement i Skæring Kirke med de ældste børn. Vi pynter op, maler påskeæg, triller æg og leger æggestafet

 • Emneuge: En gang om året har vi emneuge, hvor vi går i dybden med et emne, det kan f.eks. handle om bondegårdsdyr

 • Bedsteforældredag: Hvert år i september indbydes børnenes bedsteforældre til at være med i Annekæret en formiddag

 • Annekærets fødselsdag: 1. juni har Annekæret fødselsdag. Det fejres hvert år med en sommerfest for børn, forældre og søskende

 • Jul: I december adventshygger vi hver mandag og fredag. Vi tænder adventskrans og synger julesange. Hele måneden klipper og klistrer vi - og pynter op. I både vuggestuen og børnehaven har vi besøg af nisserne - og i børnehaven prøver hvert barn at få nissen med hjem. Vi holder også en julefest for børn, forældre og søskende, hvor de ældste børnehavebørn går Luciaoptog, og julemanden kommer på besøg.

Dagtilbudsbestyrelsen bestemmer principperne for madordningen og anden kost, og kommunen styrer godkendelsen af leverandører

Måltidet fylder meget i vores dagligdag, og derfor ser vi det som en vigtig del af det pædagogiske arbejde. Børn skal have et positivt og naturligt forhold til at spise, og de skal opleve at være del af et fællesskab omkring måltidet.

Børnene tilbydes fire måltider i løbet af dagen:

 • Morgenmad kl. 6.30-7.15:
  For de børn, der møder inden 7.15. Vi serverer havregrød og havregryn med mælk
 • Formiddags-frugt omkring kl. 9:
  Frugt medbringes hjemmefra
 • Frokost: 
  Leveres af Monas. Rugbrød med fire slags pålæg, grønt m.m. tre dage om ugen og varm mad to dage 
 • Eftermiddagsmad:
  Sund madpakke medbragt hjemmefra.

Børnene får vand til måltiderne

Forældrene stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om børnene skal have madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Her finder du rapporten fra den seneste forældretilfredsheds-undersøgelse i afdelingen

Læs hvad andre forældre synes om Børnehaven Annekæret

Denne rapport fra børnehaven Annekæret er fra den sidste kommunale forældretilfredshedsundersøgelse i Aarhus Kommune. Den blev foretaget i 2017.

Byrådet i Aarhus Kommune besluttede i 2019 at afskaffe de kommunale forældretilfredsheds-undersøgelser, som hidtil havde været gennemført hvert andet år. Man erstatter dem i første omgang med de landsdækkende brugertilfredsheds-undersøgelser, som Social- og Indenrigsministeriet gennemfører i perioden 2019-2022.

Undersøgelserne på dagtilbudsområdet bliver efter alt at dømme gennemført i foråret 2021. De foretages på institutionsniveau, og resultaterne offentliggøres.  

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed. 

Medlemmer af forældrerådet

 • Anders Horndrup Ovesen
 • Ditte Bøggild Andersen
 • Ditte Nørgaard Holm
 • Emilie Holbeck
 • Troels Majlund Kirkegård
 • Tine Rhiger – personale
 • Marina Louise Thostrup - leder

I bestyrelsen får du indflydelse på hele dagtilbuddet. Klik på linket herunder og se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns trivsel og positive udvikling er naturligvis det allervigtigste for os

Vi arbejder løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.
På linket herunder kan du læse om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.