Børnenes Have ligger i et villakvarter tæt på strand og natur. Vuggestue og børnehave har hver sin store legeplads med masser af legemuligheder, men vi nyder at besøge hinanden. Køkkenet i midten af huset binder os sammen, som køkkener gør så mange andre steder i verden.
Vi er normeret til 46 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn.
Ud over den pædagogiske leder er der 15 pædagoger, 12 medhjælpere og 2 køkkenassistenter.

Vuggestuens stuer: "Solsikkerne," "Kastanjerne," "Rødbederne" og "Radiserne."

Børnehavens stuer: "Sommerfuglene," "Brumbasserne," "Myrerne" og "Græshopperne" - og en gruppe med de kommende skolebørn, som samles sammen på ’’Stationen’’ fra påske og frem.

I både børnehaven og vuggestuen arbejder vi i aldersopdelte grupper på tværs af stuerne.

I DII Børnenes Have er der højt til loftet, masser af plads og fart over feltet. Vi er et stort hus med masser af muligheder og meget få begrænsninger. Her er mangfoldighed, mangeartede kompetencer og en god og tydelig struktur.

Vi dyrker fællesskaber på tværs af stuer og mellem vuggestue og børnehave. Det betyder, at børn og voksne kender hinanden og det giver mange muligheder for relationer og legekammerater.

I DII Børnenes Have er vi i øjenhøjde med børnene, og vi følger børnenes initiativ. Vi ender nogle gange et andet sted, end vi havde planlagt fra start. Det giver livsduelige og selvstændige børn, som føler sig set og hørt og børn, som bliver gode til at mærke egne behov og følelser og regulere dem i forhold til fællesskabet.

Vores pædagogiske grundlag

Vi arbejder for at sikre alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vores pædagogiske grundlag tager blandt andet udgangspunkt i:

  • Børnesynet. Det at være barn har en værdi i sig selv.
  • Dannelse og børneperspektiv. Børn, uanset alder, skal tages alvorligt som led i starten på en dannelses-proces og demokratisk forståelse. Børnene skal altså have medindflydelse på dagligdagens aktiviteter og skal selv være aktive medspillere i det at skabe egen læring.
  • Legen. Legen har en værdi i sig selv og er en gennemgående del af dagen. Legen er også grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling. Legen fremmer blandt andet fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet. Pædagogen skal nogle gange støtte legen og sætte rammer og guide, for at alle børn kan være med, og så legen udvikler sig positivt for alle børn.
  • Læring. Læring forstår vi bredt. Læring sker f.eks. gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af relationer. Derfor ser vi læring som noget, der sker hele dagen, og ikke kun i de planlagte aktiviteter.
  • Børnefællesskaber. Relationer og venskaber er afgørende for, at barnet oplever at være en del af fællesskabet og blive respekteret og lyttet til. Der er plads til, at det enkelte barn bliver set og hørt, men samtidig skaber vi et fællesskab, hvor der er plads og rum til alle børn.

Vi gør en stor dyd ud af at udnytte, at vi er samlet under samme tag, specielt i børnenes overgang fra vuggestue til børnehave. Her bruger vi flere af ugerne op til overgangen til at besøge børnehaven.

Her får du et lille kig indenfor og udenfor i den integrerede institution Børnenes Have

 

Hver uge laver stuerne en ugeplan, så alle kan følge med i, hvad der skal foregå

Dagens aktiviteter

Fra 6.30-7.30 kan børnene få serveret morgenmad, hvis de ikke har nået det derhjemme.

Vuggestuen
Kl. 9.00, hvor de fleste børn er kommet, begynder aktiviteterne på stuerne. Nogle går i grupper, andre går på legepladsen, tager på tur eller laver noget kreativt på stuen.

Kl. cirka 10.30 spiser vi frokost. Efter det leger vi, indtil børnene skal ud og sove middagslur. De børn, der er vågne over middagsstunden, leger i fællesrummet med børn fra de andre stuer.

Kl. cirka 14 spiser børnene madpakker, efterhånden som de står op. Efter maden leger vi på stuen eller på legepladsen. Vi bruger legepladsen meget, og det er i alt slags vejr.

Børnehaven
Der er forskellige aktiviteter om formiddagen. Måske er vi på tur, laver mad på bålpladsen, laver noget kreativt på stuen eller er på legepladsen.

  • Torsdag er gruppedag, hvor alle er i deres aldersgrupper på tværs
  • Fredag er lege- og legetøjsdag, hvor vi har fokus på leg, legerelationer og den frie leg

Kl. 11 er der samling på hver stue - om en historie eller et tema, som er gennemgående for perioden.

Kl. cirka 11.30 spiser vi frokost, og når vi er færdige med at spise, er alle børn på legepladsen mellem 12 og 14.

Omkring kl. 14 spiser børnene madpakker, og efterfølgende er der mulighed for at lege med LEGO, biler, dukker, ens bedste ven eller en voksen.

Børn og voksne er fordelt i hele børnehaven indtil kl. 16.15-16.30, hvor vuggestue- og børnehavebørn samles i vuggestuen og leger indtil lukketid kl. 17.00.

Dagtilbudsbestyrelsen bestemmer principperne for madordningen og anden kost, og kommunen styrer godkendelsen af leverandører

Vuggestuen

Frem til kl. 7.30 kan børnene få serveret morgenmad, hvis de ikke har nået det derhjemme.

kl. cirka 10.30 spiser vi frokost, som vi får fra et køkken udefra. 
Frokost - vi får mad fra The Cantina - læs mere her

 

Kl. ca. 13.30 spiser børnene madpakker, efterhånden som de står op.  

Børnehaven

Kl. cirka 11.30 spiser vi frokost, som vi får fra et køkken udefra. Tre gange om ugen består det af rugbrød med pålæg og gnavegrønt, og to gange om ugen er det en varm ret. En gang om ugen får vi mad fra bål eller køkkenet, som børnene selv har været med til at tilberede.

Omkring kl. 14 er det tid til madpakker, som børnene har med hjemmefra.

Forældrene stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om børnene skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Her finder du rapporten fra den seneste forældretilfredsheds-undersøgelse i afdelingen

Forældrene siger:


"I DII Børnenes Have bliver børnenes stemmer og initiativer taget seriøst. Der foregår spændende og lærerige aktiviteter, som børnene underholder med herhjemme. Her er gennemsigtighed og nærværende voksne. Her er høj faglighed og professionalisme".

"DII Børnenes Have er en stor institution, hvor børnene har mulighed for at få mange venner og forskellige relationer. For de voksne er der samarbejde og mulighed for sparring med mange kolleger.
Bænken på børnehavens legeplads er ikke bare en bænk, hvor de voksne drikker kaffe. Bænken har en stor værdi. Der er der mulighed for kollegial sparring, planlægning på tværs af stuerne, observation af børns leg og relationer og det er et sted, hvor børn sidder, hvis de har brug for at blive trøstet, bare har brug for et pusterum og stedet hvor børn kan hente en voksen, hvis de har brug for det".

Få indflydelse på hverdagen

I DII Børnenes Have er der stor interesse for at komme i forældrerådet, og vi har et konstruktivt og positivt samarbejde.

I bestyrelsen får du indflydelse på hele dagtilbuddet. Klik på linket herunder og se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

 

Dit barns trivsel og positive udvikling er naturligvis det allervigtigste for os

Vi arbejder løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Klik på linket herunder og læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

Fra efteråret 2023 bliver der hvert år lavet et uvildigt tilsyn i alle afdelinger. Tilsynet skal sikre kvalitet for alle børn i dagtilbud - ved at skabe ensartede rammer, systematisk tilgang og gøre roller og ansvar tydeligere. Du kan læse vores rapporter herunder

Tilsynsrapporter