Stenhøjen ligger i et boligområde centralt i Skæring. Legepladsen er grøn og med gamle træer.

Institutionen er normeret til 17 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Der er ansat 9 faste medarbejdere. Vi sagde velkommen til de første børn i april 2001.

Stenhøjens børn er fordelt i tre grupper:

 • En vuggestuegruppe for de 0 til 2,6-årige
 • En mellemgruppe for de 2,6 til 3,6-årige
 • En børnehavegruppe for børnene fra 3,6 til 6 år (Vi har altid en storbørnsgruppe til de kommende skolebørn.)

Til hver gruppe er tilknyttet faste voksne, men vi lægger vægt på, at vi arbejder og mødes på tværs af grupper.

Vuggestuen har egne lokaler i den ene ende af huset med to grupperum. Børnehaven er funktionsopdelt med to store fællesrum, et stillerum, et kreativitetsrum samt et areal til konstruktionslege. Vores døre står oftest åbne, så børnene kan færdes frit i huset. Alle børn kender derfor hinanden og de voksne - det giver et trygt og inspirerende børnemiljø, hvor vi er gode til at passe på hinanden.

Vi lægger stor vægt på nærhed

Som personale skal vi være nærværende overfor det enkelte barn, vi skal tilgodese dets behov samt værdsætte og anerkende det. Vi skaber rammer for børnenes medindflydelse, giver dem klare grænser og tydelige signaler om deres handlefrihed.

Vi mener, at det er vigtigt, at barnet får lov til at sige sin mening – at de voksne sætter sig ind i barnets følelser, og barnet får lov til at være ked af det, glad, usikker osv.

Barnet skal føle sig set og forstået: Hvis et barn eksempelvis oplever smerte, når det har slået sig, er det vigtigt, at vi accepterer det, barnet siger, selvom det ikke ser alvorligt ud. Børnene skal opleve, at personalet lytter til dem og er interesseret i at høre, hvad de har på hjerte og er optaget af.

Oplevelser og udfordringer

Gennem vores valg af aktiviteter og materiale giver vi børnene forskellige oplevelser, både sjove, spændende og udfordrende. Vi synger, læser, danser, laver gymnastik, leger rollelege, tegner og klipper/klistrer.  

Af og til tager vi også en gruppe af børnene med i springhallen i Vejlby, hvor deres motoriske evner for alvor bliver udfordret.  

Det er vigtigt for os, at alle børn kommer ud hver dag hele året rundt. Stenhøjen har masser af legemuligheder for børnene både ude og inde, og vi er rigtig glade for vores store legeplads med værkstedsfaciliteter, bålhytte, forhindringsbane og meget andet. Vi går også på ture med mindre grupper af børnene i lokalområdet. 

Her får du et lille kig indenfor og udenfor i den integrerede institution Stenhøjen

 

 

Vi vil rigtig gerne, at børnene kommer før klokken 9 eller efter kl. 9.45. Vi holder samling mellem 9 og 9.45, og her er roen vigtig for, at børnene kan koncentrere sig. Hvis personalet skal modtage et barn under samlingen, forsvinder nærvær, opmærksomhed og fokus på samlingen

Dagens aktiviteter

Kl. 6.30
Stemhøjen åbner. Indtil omkring kl. 9.00 er hele institutionen samlet, og personalet tager imod børnene

Kl. 6.30 - 7.30
Morgenmad. Vi tilbyder morgenmad til de børn, der ikke har spist hjemmefra

Kl. 8.30 - 9.00
Vuggestuen åbner. Personalet samler de små børn og åbner for vuggestuen

Kl. 9.00 - 9.30
Samling i vuggestuen. Hver dag holder vi samling, vi sidder i rundkreds og synger, siger rim og remser og danser måske, og børnene får frugt eller brød fra den forældrearrangerede kostordning 

Kl. 9.00 - 9.30
Samling i mellemgruppen. Vi synger og hygger - og børnene får frugt eller brød fra den forældrearrangerede kostordning 

Kl. 9.00 - 9.30
Samling i børnehaven. Vi hygger os - og børnene får frugt eller brød fra den forældrearrangerede kostordning 

Kl. 9.30 - 10.30
Leg/aktiviteter - ude og inde

Kl. 10.30
Frokost for vuggestuen

Kl. 10.45
Frokost for mellemgruppen

Kl. 11.00
Frokost for børnehaven. Et par børn har dagligt, sammen med en voksen, ansvar for at dække bord og rydde af

Kl. 11.30 - 16.30
Lege og aktiviteter. Børnehavebørnene og mellemgruppen leger ude og inde - som regel er børn og voksne på legepladsen efter frokost kl. 12.00

Kl. 13.45
Eftermiddagsmad. Omkring dette tidspunkt får børnene deres eftermiddagsmadpakker

Kl. 15.30
Fællesaktiviteter. Alle børnene i institutionen samles i fællesrummet (om fredagen kl. 15.00).

Kl. 17.00
Stenhøjen lukker. Om fredagen lukker vi kl. 16.30

Traditioner

Fastelavn
Til fastelavn slår vi katten af tønden både i vuggestue (paptønder) og i børnehaven. I ugen op til snakker vi fastelavn, laver pynt og maler tønder. Den dag, vi fejrer fastelavn, må børnene gerne være udklædt hjemmefra, hvis de har lyst

Påske
Vi pynter op og laver forskellige påsketing. Vi holder påskefrokost for børnene og har et påskeløb, hvor vi finder gemte æg

Stenhøjens fødselsdag
Stenhøjen har fødselsdag den 1. april. Det fejrer vi på forskellig vis – de seneste år har børnene set teater enten ”udefra” eller med personalet 

Afslutning for kommende skolebørn
Vi holder en lille afslutning for de børn, som skal i skole efter sommerferien - og deres forældre  

Sommerfest
Inden sommerferien holder vi sommerfest for børn, forældre og søskende. Alle kommer med en madkurv, og der er mulighed for at grille. Festen foregår på legepladsen

Jul i Stenhøjen
I slutningen af november tager børnehaven, mellemgruppen og de store børn fra vuggestuen (og de forældre som kan) til Mindelunden for at finde vores nisser, som har gemt sig derude. Når de er fundet, leger vi - tænder bål og hygger. Nisserne følger med børnene hjem på skift, og den efterfølgende dag har forældre og børn nedskrevet de spændende ting, de har oplevet med nissen.

Op til jul henter vi også juletræ, synger julesange og har juleværksted, hvor vi laver forskellige juleting. Vi tager til børnegudstjeneste i Skæring Kirke – ofte samme dag, som forældrerådet holder julefest i Stenhøjen. Vi holder også julefrokost for alle børn i institutionen.

Dagtilbudsbestyrelsen bestemmer principperne for madordningen og anden kost, og Aarhus Kommune styrer godkendelsen af leverandører

Stenhøjen har en madordning med frokost- og eftermiddagsmad til børnene.
Vi bruger meget tid på måltiderne og skaber en hyggestund, hvor børnene lærer at sætte sig til bords, at spise selv, hælde mælk/vand op og hjælpe hinanden.

For at sikre at alle – forældre, medarbejdere og ledelse – arbejder mod samme mål, har Stenhøjens forældreråd i samråd med personalet vedtaget en kostpolitik for Stenhøjen. Kostpolitikken sikrer, at du som forælder er orienteret om, hvad dit barn får at spise, når du ikke selv er der til at bestemme det. I det daglige køber vi fortrinsvis økologiske grundprodukter, f.eks. mælk, gryn og mel.

 • For vuggestuebørn (0 - 2,6 år) serveres intet sukker overhovedet Hverken i hverdagen, til fødselsdage eller højtider
 • For mellemgruppen (2,6 - 3,6 år) serveres intet sukker i hverdagen med undtagelse af specielle lejligheder
 • For børnehavebørn (3,6 - 6 år) serveres intet sukker i hverdagen med undtagelse af specielle lejligheder

Madordning 

Børnene får serveret varm mad mandag og torsdag. Resten af ugen serveres der rugbrødsmadder med gnavegrønt. Maden opfylder naturligvis Fødevarestyrelsens anbefalinger. Se mere på "Monas" hjemmeside her.

Hverdagen 

Morgenmad: Havregrød eller havregryn

Morgensamling: Frugt, som barnet har med hjemmefra

Frokost: Madordning med mælk 

Eftermiddagsmad: Forældrearrangeret ordning, så børnene ikke skal have madpakke med.
Til maden drikker børnene vand. 

Forældrene stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om børnene skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Her finder du rapporten fra den seneste forældretilfredsheds-undersøgelse i afdelingen

Læs, hvad andre forældre synes om Stenhøjen 

Denne rapport fra Stenhøjen er fra den sidste kommunale forældretilfredshedsundersøgelse i Aarhus Kommune. Den blev foretaget i 2017.

Byrådet i Aarhus Kommune besluttede i 2019 at afskaffe de kommunale forældretilfredsheds-undersøgelser, som hidtil havde været gennemført hvert andet år. Man erstatter dem i første omgang med de landsdækkende brugertilfredsheds-undersøgelser, som Social- og Indenrigsministeriet gennemfører i perioden 2019-2022.

Undersøgelserne på dagtilbudsområdet bliver efter alt at dømme gennemført i foråret 2021. De foretages på institutionsniveau, og resultaterne offentliggøres.  

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed. 

Medlemmer af forældrerådet 2021/22

 • Trine Stochholm

 •  

  Louise Winther

 •  

  Helle Iversen

 •  

  Anne  Odile Peschel

 •  

  Mette Schyberg

 •  

  Cecilie Skydt Danielsen

 • Nap Dangthongcharoen

 •  

  Mie Bjerg Vittrup

 •  

  Ane Bull Iversen

 •  

  Anne-Sofie Christiansen

 •  

  Pia Matzen, medarbejder

 •  

  Sine Jonsson, pædagogiske leder

I bestyrelsen får du indflydelse på hele dagtilbuddet. Klik på linket herunder og se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns trivsel og positive udvikling er naturligvis det allervigtigste for os

Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Klik på linket herunder og læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.