Tusindfryd ligger centralt i Skæring som naboinstitution til Annekæret og Skæring Skole. Vuggestuen er normeret til 42 børn i alderen 0–3 år. Vi er 12 medarbejdere. Børnene er fordelt på tre stuer: "Spirerne," "Rødderne" og "Knopperne."

Tusindfryd er et åbent hus

Vi er et åbent hus, hvor vi arbejder både gruppevis og på tværs af grupperne. Vores grupper er aldersintegrerede, hvilket giver de små børn mulighed for at spejle sig i de større børn og de store børn for mulighed for at hjælpe og støtte de yngre børn i legen og de daglige rutiner.

Alle medarbejdere har kendskab til hvert enkelte barn og er nysgerrige på hinandens pædagogiske praksis. Vores daglige rutiner, aktiviteter og samvær med børnene tager udgangspunkt i børnenes alder og udvikling og i det, der rører sig i børnegruppen.

Fokus på trivsel, omsorg, dannelse og læring

I Tusindfryd arbejder vi ud fra fire grundprincipper:

Anerkendelse: Barnet skal mødes med anerkendelse, respekt og forståelse for dets perspektiv i forskellige situationer. Uanset hvad de finder på, er de gode nok.

Inklusion og fællesskab: Synliggørelse af det enkelte barns kompetencer og tilbud om forskellige former for fællesskaber. Accept af, at børn deltager på forskellige måder og har forskellige læringsstile.

Passende udfordringer: Barnet vil gerne lærer nyt, barnet har ambitioner og idealer, som skal afstemmes og realitetskorrigeres.

Vi voksne som rollemodeller: Barnet har brug for rollemodeller, som kan går foran, vise muligheder og hvordan man bruger dem. Børn kan ikke skelne imellem hensigtsmæssig og uhensigtsmæssigt adfærd. Det kræver guidning af en voksen.

Her får du et lille kig indenfor og udenfor i Tusindfryd

 

Samlingen på stuerne er højt prioriteret, så vi vil meget gerne, at børnene ikke bliver afleveret i tidsrummet kl. 8.30 - 9.00

Dagens aktiviteter

Kl. 6.30 – 8.00
Vi åbner vuggestuen. Vi tilbyder barnet havregrød indtil kl. 7.15. Vi er sammen på tværs af grupperne indtil kl. 8.00, hvor alle stuer er åbne.

Kl. 8.30 – 9.00
Vi holder hver dag samling på stuerne. Ved samling har vi fokus på fællesskabet og på fælles opmærksomhed i forbindelse med dialog, sang og højtlæsning. I forbindelse med samling får børnene frugt, lidt brød og mælk/vand.  

Kl. 9.30
Vi hygger os sammen og skaber en god formiddag. Vi laver planlagte eller spontane aktiviteter i små grupper, går på ture i nærmiljøet eller leger på vores legeplads. I alle sammenhænge har vi særligt fokus på barnets sproglige, motoriske og relationelle udvikling.

Kl. 10.30 - 11.00
Børnene spiser frokost. Vi får frokost fra Monas. 

Kl. 11.30 og 14.00
Vi putter børnene. Vi har en barnevogn/krybbe, dyne og sengetøj til alle børn. Da vuggestuebørn har brug for deres søvn uden at blive afbrudt, vækker vi dem ikke. De sidste sovebørn er som regel oppe mellem kl. 14.30 og 15.00.

Kl. 13.45 – 14.15
Børnene spiser eftermiddagsmad, hvorefter vi går på legepladsen eller leger indenfor. Hvis der er børn, der stadig sover, mens vi spiser, får de maden tilbudt, når de vågner.

Kl. 15.15 – 16.00
Vi begynder så småt at lukke stuer.

Kl. 16.00 - 17.00 (fredag kl. 16.30)
Vi hygger og leger på tværs af grupperne.
De mindste under 1 år følger deres egen rytme mht. sove- og spisetider. Vi noterer sovetider for de mindste børn på en tavle.

Vores traditioner 

Fastelavn
Vi holder fest og har tøndeslagning. Børnene må gerne komme udklædt

Påske
Vi går som regel til børnegudstjeneste i Skæring Kirke med de største børn. Påskeharen plejer også at komme på besøg.

Blomstens dag
Børnene medbringer en blomst, som vi i fællesskab planter i vuggestuen og på plejehjemmet.

Bedsteforældredag
Hvert andet år inviterer vi bedsteforældre til at være med i vuggestuen en formiddag.

Vuggestuens fødselsdag
1. december har vuggestuen fødselsdag. Det fekrer vi med forældrekaffe.

Jul
Julen fejres med julehygge på stuerne, og vi går til julegudstjeneste med de største børn i Skæring Kirke. Vi holder julehygge en eftermiddag i december med forældrene.

Dagtilbudsbestyrelsen bestemmer principperne for madordningen og andet kost, og Aarhus Kommune tager sig af at godkende leverandører

Vi tilbyder havregrød indtil kl. 7.15.

Vi serverer frugt om formiddagen sammen med lidt brød og økologisk mælk. Alle børn skal medbringe tre stykker frugt om ugen. Frugten skæres ud og serveres på et fælles fad.

Forældrene i Tusindfryd har valgt det kommunale frokosttilbud. Det betyder, at børnene får frokost fra Monas. Vi serverer varm mad to gange om ugen og kold mad tre dage om ugen. Frokosten spises kl. 10.30, og børnene får vand til. Vi serverer mos, grød, flaske til børn under et år, som har behov for dette. 

Børnene skal selv medbringe madpakke til eftermiddagsmad.

Vigtige værdier omkring måltiderne i Tusindfryd:

• Børnene bliver inddraget i borddækningen og skiftes til at hente maden i køkkenet sammen med en voksen
• Til frokost spiser børnene i små grupper på de enkelte stuer, så der er ro til at snakke og hygge
• Personalet snakker med børnene om, hvad de spiser - sund/usundt – madens betydning for kroppen osv.
• Personalet forsøger at motivere børnene til at smage på så meget forskelligt som muligt.
• Vi er bevidste om, at børnenes madpakker er forældrenes ansvar, og vi står til rådighed med vejledning om det enkelte barns behov.

Forældrene stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om børnene skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Her finder du rapporten fra den sidste forældretilfredsheds-undersøgelse i afdelingen

Læs, hvad andre forældre synes om Vuggestuen Tusindfryd

Rapporten fra Vuggestuen Tusindfryd er den sidste kommunale forældretilfredshedsundersøgelse i Aarhus Kommune. Den blev foretaget i 2017.

Byrådet i Aarhus Kommune besluttede i 2019 at afskaffe de kommunale forældretilfredsheds-undersøgelser, som hidtil havde været gennemført hvert andet år. Man erstatter dem i første omgang med de landsdækkende brugertilfredsheds-undersøgelser, som Social- og Indenrigsministeriet gennemfører i perioden 2019-2022.

Undersøgelserne på dagtilbudsområdet bliver efter alt at dømme gennemført i foråret 2021. De foretages på institutionsniveau, og resultaterne offentliggøres.  

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed. 

Medlemmer af forældrerådet 2021/22

  • Laura (mor til Alfred på Knopperne) – formand og bestyrelsesrepræsentant
  • Nap (mor til Lili på Rødderne)
  • Jane (mor til Nynne på Spirerne)
  • Helene (mor til Asta på Spirerne)
  • Nina (mor til Marius på Spirerne)
  • Nikoline (mor til Uffe på Knopperne) - suppleant
  • Therkel (far til Eivind på Knopperne) – suppleant
  • Henriette - pædagogisk leder

I bestyrelsen får du indflydelse på hele dagtilbuddet. Klik på linket herunder og se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns trivsel og positive udvikling er naturligvis det allervigtigste for os

Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Klik på linket herunder og læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.